Līzinga noformēšana

 • Līzinga objekta izvēle
 • Dokumentu iesniegšana Skandi Motors autosalonā vai attālināti
 • Skandi Motors pārstāvji izzina klienta vēlmes un vajadzības, izsūta klienta pieprasījumu visām vadošajām līzinga kompānijām izskatīšanai un 1 – 2 darba dienu laikā informē klientu par finansēšanas nosacījumiem
 • Skandi Motors autosalonā vai attālināti tiek parakstīti līzinga darījuma dokumenti
 • Klients veic pirmo iemaksu un komisijas maksu
 • Tiek veikta līzinga objekta reģistrācija CSDD
 • Autosalonā tiek noformēta apdrošināšana
 • Klients saņem līzinga objektu pie pārdevēja

Pakalpojums pieejams: no 18 gadu vecuma
Minimālā finansējuma summa: 1000 EUR
Pirmā iemaksa: sākot no 10%
Komisijas maksa: 1,5% no darījuma summas un/vai līzinga kompānijas noteikta fiksēta summa
Nomas termiņš: 6 - 84 mēneši (nomas perioda beigās automašīna nedrīkst būt vecāka par 18 gadiem)
Klienta ienākumi: ienākumiem jābūt regulāriem un pietiekamiem saistību izpildei. Nepieciešamības gadījumā var piesaistīt līdzaizņēmēju


Fiziskām personām nepieciešamie dokumenti

 • Līzinga pieteikums
 • Pases vai ID kartes kopija
 • Bankas konta izraksts par pēdējiem 6 mēnešiem (pēc pieprasījuma)
 • Finanšu līzingam - VID izziņa, ja finansējuma summa pārsniedz 100 minimālās mēneša algas
 • Ja darījumam tiek piesaistīts līdzaizņēmējs – aizpildīta līdzaizņēmēja pieteikuma forma un līdzaizņēmēja pases vai ID kartes kopija
 • Lietotām automašīnām - līzinga objekta novērtējums


Juridiskām personām nepieciešamie dokumenti

 • Līzinga pieteikums
 • Pārstāvja pases vai ID kartes kopija
 • Iepriekšējā gada finanšu pārskats (bilance, peļņas-zaudējumu aprēķins, skaidrojums pa posteņiem)
 • Šī gada operatīvais finanšu pārskats (bilance, peļņas-zaudējumu aprēķins par atbilstošo laika periodu (3, 6 vai 9 mēneši), skaidrojums pa posteņiem)
 • Ja darījumam tiek piesaistīts galvotājs – aizpildīta fiziskas personas galvojuma pieteikuma forma, ja galvotājs ir fiziska persona, vai juridiskas personas līzinga pieteikums, ja galvotājs ir juridiska persona, un galvotāja un/ vai galvotāja pārstāvja pases vai ID kartes kopija
 • Lietotām automašīnām - līzinga objekta novērtējums
 • Citi dokumenti, kas apliecina uzņēmuma maksātspēju (piemēram, sadarbības līgumi, īres līgumi, pasūtījumu līgumi u.c
Par līzinga noformēšanu aicinām sazināties ar mūsu finansēšanas speciālisti
Gunitu Kļavu pa tālruni: +371 67 300 301